Powietrze powietrzne to bezwonna i szara mieszanina tworząca się z azotu, tlenu, gazów szlachetnych, dwutlenku węgla także pary wodnej również zabrudzeń pochodzenia organicznego oraz mineralnego. Zanieczyszczenie powietrza następuje wskutek prowokowania do niego treści szarych, ciekłych czy gazowych