Powrót kaset, przy całej dostępności gry w internecie, to jeszcze zjawisko dość niszowe, przedstawiają się w niskich kosztach. Płyta mojego zespołu Wild Books została zamieszczona w oficynie Instant Classic w 66 egzemplarzach. – Z kasetami jest zupełnie