Reklama: Gabiony Bydgoszcz Kosze kamienno-siatkowe zwane gabionami są od dawna używane do umacniania skarp, nasypów, wałów a nowych budowli ziemnych. Ich istotnymi plusami są prostota konstrukcji, szybkość montażu też możliwość zastosowania na miejscu dowolnym materiałem skalnym. Od