W którym miejscu występować ogrodzenie?

Reklama: Bramy garażowe Bydgoszcz

Od strony sąsiada. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie płotu tak w istoty granicy działek. Jeżeli natomiast nie dojdziemy do porozumienia z znajomym w myśli budowy ogrodzenia i nie będzie toż inwestycja wspólna, to należy je naprawdę usytuować, żeby nie przekraczało granicy nieruchomości chodzącej do inwestora. Unikniemy wtedy konfliktów i oskarżeń o naruszenie granic działki.

Od ulicy. Ogrodzenie nie może występować linii rozgraniczających ulicy. Jeżeli plan miejscowy przewiduje poszerzenie drogi, trzeba będzie odsunąć ograniczenie w głąb nieruchomości i pozostawić poza nim stanom gruntu przewidziany na możliwość.

W wypadku nieruchomości położonych wzdłuż skrzyżowania dróg potrafi się okazać, że ogrodzenie pragnie posiadać ścięty narożnik. Jeśli bowiem po otrzymaniu zgłoszenia o zamiarze budowy ogrodzenia starosta przybędzie do sądzie, iż jego wypełnienie w możliwościach działki ograniczy widoczność użytkownikom dróg, natomiast tymże jednym spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa, może w relacji decyzji wyrazić sprzeciw i zobowiązać inwestora do zdobycia dania na platformę ogrodzenia z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

W razie wątpliwości co do obrocie granic działki należy zlecić geodecie wznowienie znaków granicznych (czyli odnalezienie i podkreślenie ich w rejonie), natomiast jeśli więc się okaże niemożliwe – należy przeprowadzić administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe. Gdyby jesteśmy wątpliwości co do obrocie linii rozgraniczającej istniejącej lub planowanej ulicy (że się ona nie pokrywać z możliwością własności), to i powinniśmy zatrudnić geodetę do jej wytyczenia. Nie przechodzi co prawda takiego obowiązku, ale pozwala to zapobiec ewentualnych wkładów w wypadku konieczności przestawienia ogrodzenia.